Sychravé a upršané ráno 23. septembra prenieslo študentov 1. ročníka hotelovej akadémie do krásnych priestorov  mestskej Radnice v Lučenci. Na pôdu radnice zavítali vedecká kapacita z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, pán László Miklós, pani primátorka Lučenca Alexandra Pivková, pán primátor Fiľakova Atilla Agócs a ďalší vážení hostia narodení prevažne v minulom storočí.

Miestnosť zaplnilo približne 80 študentov, ktorí veľmi disciplinovane a so záujmom počúvali rozpravu o otázkach európskej demokratickej kultúry, obohatili si obzor o prepojenosti ekonómie a ekológie a zapojili sa aj do otvorenej diskusie.

Vedecká čajovňa mala dve časti. Prvá časť bola venovaná ekológii a environmentalistike a po prestávke nás svojimi spomienkami, zaujímavými príbehmi a výrazným apelom zaujali pán Lacko, pán Králik a pán Bolla. Rozprávali o novembri 1989, o nadšení z pozitívnych zmien a o naivnej generácii, ktorá prehliadla prezliekanie kabátov a je na mladých, aby to konečne zmenili a vytvorili pre svoje deti lepší svet, zdravší svet a harmonický život.