Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu zo zameraním na cestovný ruch sa zúčastnili verejnej zbierky „Biela pastelka“, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

Dňa 17. septembra 2019 v rámci odborného výcviku žiaci chodili ulicami mesta Lučenec a 20. septembra 2019, kedy bol hlavný deň verejnej zbierky, prváci chodili po jednotlivých úsekoch školy.

Žiaci vyzbierali 121,76 € a Únia nevidiacich, ich oblastné zastúpenie v Lučenci, im ďakuje za pomoc.