27. septembra 2019, kedy si pripomíname Svetový deň cestovného ruchu sa žiaci prvého a druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili prednášky na tému: Kultúrne a prírodné dedičstvo, ktorú viedol RNDr. Jozef Klinda v Novohradskej knižnici.