Krásne teplé jesenné počasie žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch opäť využili na poznávanie kultúrno-historických pamiatok regiónu Novohrad.

Tentoraz (1. októbra 2019) boli v Divíne. Najprv navštívili Zichyho kaštieľ. Potom ich kroky smerovali cez námestie ku budove miestnej fary, kde sa nachádzajú najstaršie slnečné hodiny v regióne. Šťastnou náhodou natrafili na miestneho pána kaplána Martina, ktorý žiakom veľmi interaktívnym spôsobom predstavil kostol. Ako poslednú pamiatku prváci navštívili zrúcaninu hradu.