Vo štvrtok 3. októbra 2019 sa žiačky študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch (Veronika Podhorová, Izabela Juhászová, Zuzana Ružinská, Zuzana Obročníková a Sofia Hrnčiarová) zúčastnili prezentácie tkacích techník v Zlatej uličke počas tradičného jesenného podujatia Jesenica v Zlatej uličke.

Tento ročník bol zameraný na spájanie generácií juniorov a seniorov, preto sa niesol v duchu Jesenice so seniormi.