Dňa 4.10.2019 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu. Súťaž prebehla v peknom prostredí mestského parku. Organizátorom sa, aj vďaka príjemnému počasiu, akcia vydarila.

Na pretekoch sa zúčastnilo 7 stredných škôl. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Družstvu chlapcov sa aj napriek veľkej snahe nepodarilo dostať na pódiové umiestnenie. Naše dievčatá, prváčky, si vo svojej premiére vybojovali krásne tretie miesto a v ďalších súťažiach im prajeme veľa športových úspechov.

Našu školu reprezentovali:

  • Sofia Tomčíková (1.P)
  • Zoja Jergušová (1.P)
  • Lukáš Dedinský (1.P)
  • Alexej Danyi (1.IČ), Ladislav György (4.U) a Marek Berky (1.IČ).

Mgr. Roman Šupina