Na utorkové hodiny geografie a dejepisu sa premiestnili prváci z hotelovej akadémie do Novohradského múzea a galérie. Po príjemnej prechádzke sme mali možnosť obdivovať skvelú prácu majstrov sklárov Novohradského regiónu, úžasné smaltované exponáty, aj zlatý, strieborný a bronzový poklad.

Zaujímavý interaktívny výklad pána lektora nás síce preniesol do 18. storočia, ale rozprávanie začal otázkou, či nejaká skláreň momentálne funguje. Vzápätí sa ozvala správna odpoveď: „Katarínska Huta“. Aj na matematické otázky, keď sa po letopočte spýtal, pred koľkými to bolo rokmi, odznela odpoveď veľmi rýchlo a správne. Zaujímavé bolo aj hádanie, na čo slúžili bronzové výrobky vo vitríne. Ťažko bolo uveriť, že šlo o ženské ozdoby.

Okrem stálej expozície sme si prezreli aj aktuálne výstavy múzea a galérie. No a v kuloárnom rozhovore na záver sme sa dozvedeli, že ak nájdeme na svojom pozemku mince alebo iný predmet, ktorý by mohol mať historickú hodnotu, najlepšie je nechať veci na mieste a kontaktovať  príslušný krajský pamiatkový úrad. 

Novohradské múzeum a galéria