Tretiaci z odborov: hotelová akadémia, kozmetička vizážistka a čašník servírka absolvovali v utorok hodiny slovenčiny v divadle.

“Krásny, slnečný deň, 15. október 2019, sme využili na výlet do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Predstavenie bolo o živote a diele Jozefa Gregora Tajovského.

Mne aj spolužiakom sa predstavenie veľmi páčilo, lebo herci boli fantastickí a na javisku ožili postavy z jeho diel a života.

Dúfam, že na podobné divadelné predstavenia ešte pôjdeme, nielen kvôli umeleckému zážitku, ale aj dozvedieť sa nové informácie.“

Katarína Mišíková Hitzingerová: Na konci…