V dňoch 15., 16. a 17. októbra 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia  Po stopách UNESCO. Študenti študijných odborov pracovník marketingu, čašník – servírka a spoločné stravovanie navštívili Prahu a Kutnú Horu  v Českej republike, kde sa oboznámili s pamiatkami a krásami týchto miest.

V rámci odborného vzdelávania navštívili v Seredi múzeum holokaustu, v Kutnej Hore múzeum čokolády a v Čajkoviciach  výrobňu BIO čajov.