„Milí priatelia, uplynulá nedeľa (27. 10. 2019) patrila kynologickému preteku – „o pohár firmy Rúrgas“, na ktorom sa zúčastnili aj naše šikovné študentky z odboru kynológia a to Dominika Káková, Radka Zemančíková a Kristína Bariaková. A keď som spomenul šikovné, tak doslova… v kategórii BH-SK bola Dominika Káková na 1. mieste a v kategórii IGP 1 Radka Zemančíková na 2. mieste a bonus najlepšia obrana.

Som veľmi hrdý a šťastný z ich úspechu. Baby ďakujem Vám za reprezentáciu odboru kynológia a šírenie pozitívnej osvety kynológie ako takej… len tak ďalej.“

Ing. Martin Majer