Súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia na strednej odbornej škole sú účelové cvičenia.

Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami (29. október) bol ideálny na vychádzku do prírody. A keď nám navyše ešte prialo počasie – deň bol ako vymaľovaný.