Dňa 5. 11. 2019 sa žiaci prvého ročníka odbor pracovník marketingu cestovného ruchu vydali na exkurziu z odborného výcviku do Nitry na výstavu Mladý tvorca.  

Cieľom tejto výstavy je podpora a propagácia stredných škôl. Taktiež sa konala aj prezentácia a súťaž cvičných (fiktívnych) firiem.

Na tohtoročnej výstave sa zúčastnili aj stredné odborné školy z iných krajín ako napríklad z Čiech, Srbska, Turecka, Talianska, Slovinska, Maďarska či Poľska.

Mohli sme si vyskúšať aj simulátor autohavárie, virtuálnu realitu, streľbu z pušky alebo naprogramovať robota a 3D tlačiareň.

Videli sme niekoľko ukážok sebaobrany a zúčastnili sa niekoľkých súťaží a prezentácií , ktoré pripravovali zvyčajne žiaci rôznych stredných škôl, boli zamerané najmä na cestový ruch a moderné technológie.

Súčasťou výstavy bola aj súťaž Top turistická destinácia cestovného ruchu.

Kristína Líšková, žiačka 1. ročníka