Dňa 7. 11. 2019 sa žiačky druhého a štvrtého ročníka odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili Workshopu o tkaní a paličkovaní, ktorý zorganizovali pomocou projektu Projekt je zmena.

Workshop sa uskutočnil v Domove dôchodcov Ambra na Rúbanisku III, v Lučenci. Náplňou workshopu bolo zachovanie remesiel, ako je paličkovanie a tkanie na rôznych pomôckach a zároveň snaha o prepojenie generácií.

Workshop bol sponzorovaný v rámci  BBSK, Rozvojovej agentúry BBSK Dobrý kraj a Iuventy (Slovenského inštitútu mládeže).

Zuzana Ružinská, 2. ročník