V nedeľu 10. novembra 2019 sa niektorí žiaci druhého a štvrtého i prvého ročníka odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili „Regionálneho trhu“, ktorý organizovalo mesto Lučenec v priestoroch Mestskej tržnice.

Prezentovali  tkacie techniky – workshop o tkaní, ktorý zorganizovali pomocou projektu „Projekt je zmena“. Workshop s prezentáciou tkacích techník bol sponzorovaný v rámci  BBSK, Rozvojovej agentúry BBSK Dobrý kraj a Iuventa (Slovenského inštitútu mládeže).