Dňa 11. novembra 2019 sa v Novohradskom osvetovom centre, v dielničke, uskutočnil tvorivý workshop, ktorý bol dostupný pre širokú verejnosť. Veronika Podhorová a jej realizačný tím s podporou žiačok zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy, učili deti ale aj dospelých základom tkáčskych techník. Mali možnosť vyskúšať si paličkovanie na valci, tkanie na doštičke a v kruhu, tkanie na hrebeni tzv. cigánske tkanice, tkanie na malých krosnách a pletenie náramkov.

Staršie tety ale aj dospelí si zaspomínali, ako to kedysi robili oni, ich mamy a staré mamy. Detičky si zase vytvorili vlastný náramok a učili sa jednoduché tkanie na doštičke.

Podporili nás: Banskobystrický samosprávny kraj, Iuventa, Dobrý kraj BBSK, kde sme sa zapojili do projektu „Projekt je zmena“. Pomocou neho sa snažíme zvýšiť povedomie o tkáčskych technikách v našom regióne, ktoré boli dlhé roky našou tradíciou.

Veronika Podhorová, 4. I