V rámci vzdelávacieho programu PROJEKT JE ZMENA  sa naše študentky rozhodli uskutočniť workshopy zamerané na zastaralé tkáčske techniky.

Jeden z nich prebiehal pod vedením Simony Zacharovej a jej dvoch spolužiačok Izabely a Eriky na Základnej škole Vladimíra Mináča v Klenovci a bol určený najmä pre druhý stupeň. Cieľom bolo zachovanie tkáčskych techník a ich využitie v praxi.  Žiaci sa niečo nové naučili a tešili sa z výrobkov ktoré si mohli odniesť domov.

Simona Zacharová, 4.I