V novembri žiaci prvého ročníka študijných odborov pracovník marketingu a čašník servírka spolu so žiakmi učebných odborov kuchár a cukrár navštívili inscenáciu hry Danky Dinkovej Nemé tváre – výkriky do ticha v podaní Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Autorka pôsobivo stvárnila tému násilia, šikanovania a zneužívania mladistvých, o ktorej sa vyjadrila slovami: „My nechceme mlčať a preto sme sa rozhodli o vážnom spoločenskom probléme šikany prehovoriť divadelnou formou – odkryť nemé tváre.“ Kombináciou divadla, hudby, tanca a filmovej projekcie, cez prežívanie utrpenia a hraničných životných situácií dvoch mladých ľudí Karola a Márie vytvorila príbeh, ktorý sa dotkol nás všetkých.

Cestou späť sa naši žiaci „rozrozprávali“ o svojich pocitoch a názoroch na túto aktuálnu tému a ešte sme si trochu užili krásy Banskej Bystrice.