Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v dňoch  4. – 7. februára 2020. V prípade záujmu sú dvere školy otvorené denne, po dohode so zástupcami pre teoretické vyučovanie.

Pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021 ponúkame veľký výber študijných, učebných a nadstavbových odborov:

Študijné odbory:
Učebné odbory:
Nadstavbové odbory: