Študenti rôznych študijných a učebných odborov našej školy sa podieľali na príprave Dňa zdravej výživy na Základnej škole L. Novomeského.

Kuchári pripravili pre žiakov ZŠ zdravý šalát a rôzne chutné nátierky a tiež i FIT koláč. Dievčatá z odboru čašník – servírka pripravovali smoothie. Hoci téma na základnej škola bola zdravá výživa, záujem bol aj o kaderníčky a kozmetičky. Študenti z odboru pracovník marketingu zo zameraním na cestovný ruch mali pripravenú prezentáciu o zdravej výžive s následným kvízom a ďalšia skupina predvádzala tkacie techniky.