Chceme zlepšiť kvalitu života telesne a mentálne handicapovaných ľudí a detí s poruchou autistického spektra, a to s pomocou študentov z odboru kynológia a ich vycvičených psíkov. Osobné návštevy a canisterapia sa budú konať pod dohľadom erudovaného inštruktora. Projektom sa snažia žiaci a učitelia poukázať na aktuálnu problematiku komunitnej pomoci a sociálnu angažovanosť. Touto iniciatívou sa zabezpečí lepšie zaradenie klientov sociálnych zariadení do reálneho života a zlepší sa ich mentálny a fyzický stav, a to napríklad pravidelnými návštevami so psíkmi, prechádzkami, realizáciou záujmových činností.

Odkaz pre hlasovanie:
https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/

Kraj Banskobystrický

Projekt Pomocné labky