V piatok 6. decembra žiaci II. ročníka navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. V deň, na ktorý sa tešia najmä deti, sa aj oni zahrali ako malé deti. Totiž cieľom ich návštevy bolo Literárno-hudobné múzeum, presnejšie Bábkarská expozícia, kde okrem histórie bábkarstva sa oni sami mohli vrátiť do detských čias.

Ich návšteva nebola len o prehliadke expozície. Žiaci na záver hrali divadielko, kde si mohli odskúšať svoju predstavivosť, tvorivosť, improvizáciu a napokon aj prácu s hlasom, čo sa im ako budúcim animátorom veľmi hodí.