Dňa 11. decembra 2019 sa triedy 1. I a 2. IČ zúčastnili besedy s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Členky tejto organizácie (z Lučenca) nám prišli porozprávať o ich  živote a ako zaobchádzať s nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi. Porozprávali nám o svojich problémoch so zrakom. Dozvedeli sme sa plno nových informácií, hlavne ako im pomôcť, keď sa nevedia dostať na druhú stranu cesty a ako im pri neodbornom zaobchádzaní môžeme uškodiť. Predstavili nám niekoľko pomôcok, ktoré ony samé používajú na čítanie, rozoznávanie farieb, nalievanie vody do pohára, zistenie času, dátumu a pomôcka, ktorá im pomáha rozoznať či je svetlo v miestnosti zapálené alebo nie.

Počas výkladu nás zapájali do rôznych aktivít, v ktorých sme si skúsili ako žijú ľudia bez zraku. V priebehu prednášky sme sa mohli pýtať rôzne otázky. Členky danej organizácie  nám dali papier, na ktorom boli vypísané mýty a fakty a my sme mali zdôvodniť svoj názor. Na vlastnej koži sme si mohli vyskúšať Braillovo písmo a dozvedieť sa, ako sa toto písmo vytvorilo.

Na konci prednášky sme sa všetci dozvedeli nové zaujímavosti a nabrali nové skúsenosti ako im pomôcť a nie uškodiť.

Janešová J. a  Hauer T.  1. I