Mikuláš je znakom štedrosti a hlavne začiatkom krásneho predvianočného obdobia. Dňa 5. 12. 2019 sa v Školskom internáte pri SOŠ HSaD Lučenec  konal mikulášsky večierok v jedálni ŠI pri sviatočne vyzdobenom stole.

Po uvedení žiakov do histórie  svätého Mikuláša a tiež do predvianočných tradícií  sa podávala sviatočná večera. Mikulášske balíčky sa rozdávali v našej vynovenej spoločenskej miestnosti, kde si každý zavesil na vianočný stromček svoju ozdobu, vlastnoručne vyrobenú na krúžku handymade – kreatívna tvorba. Mikuláš priniesol „pod stromček“ do spoločenskej miestnosti aj nový futbalový stôl, ktorý potešil najmä chlapcov. Potom nasledovala zábava a diskotéka v jedálni ŠI. Krásne prostredie umocňovala hudba,  radosť, spev a  tanec. Bol to príjemne prežitý sviatočný večer.