Všetky ročníky študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sú zapojené do prípravy plagátu pre 4. ročník multižánrového festivalu Svet v meste, ktorý sa bude konať v Lučenci 12. – 14. marca 2020.