Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu sa zapojili do  online webináru o sociálnom podnikaní – podnikaní budúcnosti, ktorý je súčasťou projektu Social Innovation Relay od n.o. Junior Achievement Slovensko. 

Súťaž v projekte Social Innovation Relay je zameraná na tvorbu podnikateľského konceptu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti.