Žiaci rôznych odborov našej školy (kuchár, cukrár, čašník – servírka a pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch) sa zúčastnili  Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, súčasťou ktorého bol aj veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO v bratislavskej Inchebe. 

Na veľtrhu cestovného ruchu bolo zastúpených 20 krajín  a ponúkali atraktívne turistické miesta, inšpirácie na cestovateľské zážitky, prezentácie prírodných krás, tradíciu, folklóru i poradenstvo a tipy pre bezproblémové cestovanie.