Lucia Glédurová, žiačka 1. P triedy, reprezentujúca jazdecký klub JA SOŠ HSaD, sa v dňoch 25. – 26. januára 2020 zúčastnila prvého kola Zimnej ligy na Masarykovom dvore 2020 v parkúrovom skákaní. Tieto preteky absolvovala v sedle svojej kobyly Szelíd.

V sobotu sa dvojica umiestnila dvakrát na siedmom mieste. V skoku ZM (výška prekážok 80 cm) absolvovala parkúr bez zhodenej prekážky, bola však penalizovaná jedným trestným bodom za prekročenie optimálneho času o 5,54 sek. V skoku Z (100 cm) absolvovala dvojica parkúr s piatimi trestnými bodmi.

V nedeľu dvojica Lucia Glédurová/Szelíd súťažila na tých istých výškach prekážok. V skoku ZM obsadila 6. miesto. Hoci dvojica absolvovala parkúr bez trestných bodov, bola penalizovaná jedným trestným bodom za prekročenie optimálneho času o 5,57 sek. V skoku Z absolvovala dvojica čistý parkúr, prekročenie optimálneho času o 8,93 sek. znamenalo  penalizáciu dvomi trestnými bodmi a umiestnenie na 6. mieste.

Mgr. Július Smutniak