Stredu, dňa 22. januára 2020 nám januárový deň spríjemnilo divadelné predstavenie Jack & Joe. Na prvý pohľad také úsmevné, také „funny“ ale niekde v druhom pláne sa odvíjali vážne každodenné momenty z ľudskej ríše – súrodenecká láska a obetavosť, vytrvalosť a neoblomnosť pre dobrú vec, ošiaľ z materiálnych vecí, ľudská nadradenosť, depresia so sklonom vtiahnuť do svojho nešťastia desiatky ďalších… a popritom sme krásne prijímali anglicky prezentovaný text, ktorý veľmi vecne a jasne slovnou zásobou uviedla Bohyňa jazykov. 

Ďakujeme nadšencom z martinského divadelného centra za to, že sa venujú mládeži a jej jazykovému i kultúrnemu rastu. Tešíme sa opäť o rok.

https://www.divadelnecentrum.sk/repertoar/jack-and-joe