Súťaživosť našich študentov odboru hotelová akadémia a kozmetička vizážistka, podporených študentmi ubytovanými v školskom internáte, sa naplno prejavila v stredu 12. 2. 2020. V dopoludňajších hodinách sa chodby školy rozvoňali vábivými sladkými vôňami, ktoré sa šírili z cvičných kuchyniek. Desať dvojčlenných družstiev ukázalo svoju šikovnosť, tvorivosť a estetické cítenie pri príprave palaciniek pri príležitosti blížiaceho sa Dňa zaľúbených – Sv. Valentína.

Hodnotiaca komisia mala náročnú úlohu spravodlivo ohodnotiť všetky nádherné a lákavé výtvory. O konečnom poradí rozhodla nielen chuť, ale aj kreativita a celková vizáž pripravených porcií.

Ceny víťazom odovzdala pani zástupkyňa Mgr. Andrea Slížová nasledovne:

v kategórii amatéri sa na treťom mieste umiestnilo družstvo 3. KČ triedy v zložení  Veronika Dvořáková a Lenka Kršková, na druhom mieste družstvo 2. K triedy v zložení Mercédesz Márton a Simona Bernátová, prvú cenu získalo družstvo zo 4.K triedy v zložení Zuzana Berkyová a Michaela Ročkárová. V kategórii profesionáli sa na treťom mieste umiestnili študentky z 3. U triedy – Sandra Hatvaniová a Patrícia Žilíková, na druhom mieste bodovali študentky 1. U triedy – Henrieta Mirgová a Klaudia Vajnerová, prvé miesto si vybojovali maturanti z 5. U triedy – Noémi Balážová a Roland Rubint. Špeciálnu cenu za kreativitu a estetickú úpravu valentínskych palaciniek získalo družstvo zo školského internátu v zložení Patrícia Magyarová a Adam Longauer.

Všetkým oceneným blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.