Nariadením BBSK sa prerušuje vyučovanie od 12. 3. 2020 do 18. 3. 2020 vrátane.

Vyučovanie sa opäť začne vo štvrtok 19. 3. 2020. Maturitné skúšky prebiehajú podľa harmonogramu.

„Pokyn č. 003/2020/UKRBBSK
k prerušeniu vyučovania, prevádzky škôl a školských zariadení
S cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 vyzývam všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, aby od zajtra, t. j. 12. marca 2020 do dňa 18. marca 2020 vrátane (5 pracovných dní) prerušili vyučovanie a prevádzku vo všetkých školách a školských zariadeniach. Prerušenie vyučovania žiakov škôl na uvedených 5 dní odporúčam riešiť prostredníctvom udelenia riaditeľského voľna, pre zamestnancov škôl a školských zariadení využiť uplatnenie tzv. „home office“, príp. dovolenky.
V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci škôl nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní maturít odídu domov.
Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie.“