Školy ostanú v zmysle nariadenia krízového štábu zatvorené až do odvolania.

Ministerstvo dopravy ruší do termínu uzavretia škôl bezplatnú dopravu vlakmi pre študentov.

Maturitné skúšky

Externá časť maturity a písomná forma internej časti sa v tomto školskom roku ruší.

NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní

Prihlášky na stredné školy

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Dištančné vzdelávanie

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a webstránku www.ucimenadialku.sk. Prosíme žiakov, aby k dištančnému vzdelávaniu pristupovali zodpovedne.

Prihlášky na vysoké školy

Väčšina vysokých škôl sa rozhodla akceptovať elektronickú formu prihlášky. Tú je potrebné odoslať (aj bez potvrdenia školy) do stanoveného termínu určeného konkrétnou vysokou školou.