Harmonogram rozdeľovania maturitných vysvedčení v školskom roku 2019-2020, v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie školskom roku 2019/2020, zo dňa 23.4.2020, na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách.

2. S
4. K
5. U