SOŠ hotelových služieb a dopravy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 pre nasledovné odbory:

študijné odbory:

  • hotelová akadémia
  • kozmetička a vizážistka
  • mechanik elektrotechnik
  • pracovník marketingu
  • čašník, servírka

učebné odbory:

  • kuchár
  • autoopravár (automechanik)

Poznámka: Počet voľných miest je uvedený v priloženej tabuľke o počte zapísaných žiakov k 4.6.2020.