Žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch boli aj v minulom školskom roku zapojení do festivalu Svet v meste. Ich aktivita spočívala v príprave návrhov na finálnu verziu plagátu a tiež v chystaní pelikánov (napĺňaní ich odpadom, nakoľko téma tohto ročníka sa týkala  odpadového hospodárstva).

Pelikány, ktoré chystali žiaci aj iných odborov našej školy, boli inštalované na území mesta Lučenec v čase konania festivalu. Zo všetkých návrhov plagátu organizátorov najviac zaujal návrh Štefánie Botošovej, žiačky prvého ročníka, ktorá si za svoj návrh odniesla výhru v podobe peňažnej poukážky. 

Dňa 11.09.2020 žiaci viacerých študijných odborov boli pozvaní na premietanie  dokumentárneho filmu o jednej zo sociálnych sietí, po ktorom nasledovala interaktívna prednáška o hoaxoch. Taktiež, počas samotného podujatia, žiaci študijného odboru  mechanik elektrotechnik sa podieľali na premietaní filmov a žiačky študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa podieľali na uvádzaní návštevníkov.