Dňa 18. septembra 2020 sa žiaci študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je podporiť ľudí so zrakovým postihnutím.

Nakoľko naša škola už druhý rok spolupracuje s oblastnou kanceláriou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zbierka prebiehala aj v priestoroch školy. Zabezpečovali ju žiaci II. ročníka v rámci odborného výcviku. Ďalšia skupina žiakov uskutočnila zbierku  uliciach mesta Lučenec.