Keď chcete dosiahnuť dobrý výsledok, nezáleží len na jazdcovi, ale aj na tom, ako si s koňom porozumie.

Dňa 12. 9. 2020  sme sa zúčastnili výstavy Kôň 2020 v Trenčíne – Nozdrkovciach. Celkovo si zmerali sily  študenti štyroch  stredných škôl  z celého Slovenska so zameraním na agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Každú školu reprezentovali traja vybraní žiaci. Aby to nebolo také jednoduché, kone na predvádzanie sa  losovali.

Našu školu reprezentovali žiačky: Lenka Gondášová, Eliška Králiková, Diana Šajbanová. Súťažili sme v predvádzaní koní v zootechnickom postoji ale aj v pohybe v dvoch kategóriách. V kategórii 3-členných družstiev sme získali úžasné – 1. miesto, teda pomyselné zlato pre našu SOŠ HSaD Lučenec. V kategórii jednotlivcov získala 3. miesto Diana Šajbanová zo 4. P triedy a 2. miesto Lenka Gondášová z 2. P triedy. V kategórii Norik Muránsky sme ukázali našu len dvojročnú Nugetku (Pavla 1), pre ktorú to bola jej prvá výstava a zvládla ju veľmi dobre. Kobylku profesionálne predviedla Eliška Králiková z 3. P triedy a získala tak 4. miesto.

Tieto výsledky sú obrovským úspechom nielen pre samotný  odbor,  ale aj pre našu školu. Odniesli sme si krásne medaily, stužky a diplomy, ale aj veľa nových poznatkov a skúseností.  Sme veľmi vďační Zväzu chovateľov koní na Slovensku a Cedos s. r. o za to, že pripravili túto krásnu akciu a nášmu pánovi riaditeľovi  Mgr. Jurajovi Vitekovi za úžasnú podporu.