Žiaci II.ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa v rámci odborného výcviku vybrali na poznávanie prírodných a historických krás Novohradu. Cieľom výletu bola turistická lokalita – Hrad Šomoška spolu s náučným chodníkom kameňolom Mačacia.