Žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch pre svojich spolužiakov z toho istého odboru pripravili prezentáciu o Svetovom dni cestovného ruchu, ktorý sa bude sláviť 27. septembra. Téma tohto ročníka Svetového dňa cestovného ruchu je: Cestovný ruch a vidiecky rozvoj.