Na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú všetky stredné školy od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania.
Školské internáty ostávajú zatvorené.