Predbežná cena kurzu pre žiakov, študentov a zamestnancov školy je 480 €. Do kurzu sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí dovŕšia 17 rokov do 30. januára 2021. Umožňujeme platiť kurz v troch splátkach.

Vyplnenú predbežnú prihlášku odovzdajte do autoškoly, Zvolenská cesta č. 83, priestory autoškoly od 13:00 hod. do 15:00 hod. alebo vhoďte do schránky školy (zvnútra budovy, chodba na prízemí pri vstupných dverách autoškoly).