Od pondelka 10. mája 2021 sa dištančné vzdelávanie ukončilo a nastal čas, kedy sa so žiakmi konečne vidíme v triedach. A tak sa on-line vzdelávanie pomaly stáva minulosťou, aspoň pre tento aktuálny školský rok. Verím, že naše spomienky na on-line vyučovanie, budú fajn.

So žiakmi prvého a druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu sme sa vzájomne snažili zrealizovať odborný výcvik interaktívne vďaka rôznym online nástrojom. Aj hodnotenie samotných žiakov na takéto oživenie online výučby bolo pozitívne.