„Ráno o 7:25 sme vyrazili z Lučenca a okolo 8:00 sme prišli do Tuhára.

Keď sme vystúpili, išli sme k Obecnému úradu, kde sme sa rozprávali s pánom starostom, vysvetľoval nám cestu k Bralu a porozdával nám prospekty. A vydali sme sa na cestu. Išli sme cez pole, kde sme videli ovečky, mali sme pri tom pekný výhľad. Na 4. stanovišti bol altánok, kde sme si dali dlhšiu prestávku a potom sme pokračovali v našej túre až do samotného cieľa našej turistiky.

Cesta miestami bola náročnejšia, ale všetci sme to dobre zvládli“.

Lucia F., Patrícia B., Vladimíra S., 2. IČ