Žiaci III. ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, v rámci odborného výcviku, poznávali kultúrno-historické pamiatky neďalekého Fiľakova.