Žiaci všetkých ročníkov študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch opäť v posledných dňoch školského vyučovania v rámci odborného výcviku absolvovali výjazdy s cieľom poznávať kultúrno-historické i prírodné pamiatky.