Dňa 25. júna 2021 sa konal seminár pre žiakov SOŠ  na tému: Predvádzanie koní  a ich vystavovanie. Prednášal odborník a hipológ prof. Ing. Marko Halo PhD. zo SPU v Nitre. Nasledovala praktická ukážka predvádzania, ukážka zapriahania koní a kočiarov. 26. júna sa konala samotná výstava aj so súťažou SOŠ v predvádzaní koní. Konkurencia bola veľká, ale  naše dievčatá boli dobre  pripravené a snažili sa  predviesť vyžrebované koníky čo najlepšie.  Svedčí o tom aj samotný výsledok.

Naša škola obsadila 2. miesto v súťaži škôl.  V súťaži jednotlivcov sa umiestnila Lenka Gondášová (2.P) na 2. mieste a Ema Kamenská (1.P) na 3. mieste s mladými chladnokrvnými kobylami plemena Belgik.  Zuzana Labovská (1.P) vylosovala kobylu Slovenského športového pony, ktorá bola bez žriebätka nervózna, ale naša žiačka sa s ňou popasovala výborne.

Dievčatá boli ocenené medailami a stužkami a domov si odnášajú nové zážitky a cenné skúsenosti.