V kalendári je 30. júnový deň a to pre všetkých, ktorí majú spojitosť so školou, teda pre žiakov, študentov, učiteľov ale aj pre rodičov znamená iba jedno – posledný školský deň. Je čas sa obzrieť sa za celým školským rokom, ktorý bol náročný a netradičný. 7 mesiacov sme sa učili len cez obrazovky, teda  dištančne,  čo každý žiak zvládal inak. Nebolo to nič ľahké ani pre učiteľov, ktorí museli vyučovať cez počítač a neboli v priamom  kontakte so študentmi.

Ráno sa všetci žiaci stretli v triedach a neskôr sa presunuli pred budovu  školy, kde predniesol slávnostné slovo riaditeľ školy Mgr. Juraj Vitek a hneď po  ňom aj  pani zástupkyňa pre  teoretické vyučovanie PaedDr. Iveta Hájičková, ako aj  zástupcovia  pre praktické vyučovanie Ing. Anton Litva a Ing. Edita Hlodáková, ktorí poďakovali pedagógom aj žiakom za ich celoročné snaženie v tejto neistej dobe. Po slávnostnom prejave riaditeľa a zástupcov školy sa žiaci presunuli do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia.

Štefan Elek, žiak 3. A triedy