Milí žiaci,

potvrdenia o návšteve školy si môžete prísť vybaviť od 24. augusta 2021:

  • Zvolenská cesta č. 83 – odbory mechanik elektrotechnik, pracovník marketingu, čašník, servírka (okrem 1. ročníka, študijný odbor), autoopravár, cukrár, kuchár, kaderník, podnikanie v remeslách a službách, agromechanizátor, poľnohospodárska výroba
  • Rázusova ulica č. 61 – odbory hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – kynológia, agropodnikanie – farmárstvo, čašník, servírka (len 1. ročník, študijný odbor).