Žiaci prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch v rámci predmetu odborný výcvik pripravili krásnu jesennú dekoráciu. Každý žiak v sebe objavil kreatívne vlohy, ktoré môže aj naďalej rozvíjať.