Športové popoludnie našich žiakov s p. vychovávateľom Mgr. Marianom Šuhajom strávené pri bowlingu – super miesto pre šport a relax zároveň.