Vzdelávacia prednáška (Útulok Šťastné labky Fiľakovo)

V dnešný deň 15. 10. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka SOŠ Hotelových služieb a dopravy v Lučenci, odbor agropodnikanie – kynológia zúčastnili vzdelávacej prednášky v priestoroch školy, ktorú viedlo OZ Šťastné labky spolu už teraz adoptovaným „útulkáčom“ – Hugom. Počas prednášky sa žiaci dozvedeli o činnosti útulku, problémoch s ktorými sa zamestnanci útulku často pri snahe zachrániť zvieratá stretávajú, osudoch ,,útulkáčov” a možnosti ako pomôcť – venčenie a adopcia.

Je dôležité si uvedomiť, že vďaka obetavým ľuďom, ktorí pracujú v týchto organizáciách a svoju prácu berú ako poslanie sa mnoho psíkov netúla po uliciach a nájdu aj svoj domov.

ĎAKUJEME OZ – Útulok Šťastné labky Fiľakovo za zaujímavú prednášku!

„Pomôžme tým, ktorí si o to nemôžu poprosiť!“

A preto by som rada avizovala na pomoc útulku a ak by niekto mal záujem adoptovať si psíka alebo akoukoľvek formou podporiť a prispieť útulku prikladám link na ich webovú stránku:https://www.stastnelabky.sk/zoznamom-psikov/psiky